отклонявам се

отклонявам се
гл. - отделям се, правя изключение, отстранявам се, вървя по крив път, съм на крив път, греша, нарушавам, отплесвам се, кръшкам
гл. - изменям се, променям се, варирам, колебая се, отлъчвам се, дезертирам, клинча, изклинчвам
гл. - въртя, завъртам, обръщам, свивам, завивам
гл. - движа се, насочвам се, държа курс, отбивам се
гл. - заблуждавам се, залутвам се, изгубвам пътя
гл. - избягвам, отбягвам, отдръпвам се
гл. - свървам, криввам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • отклонявам — гл. отстранявам, отбивам, отблъсквам, отдалечавам, премахвам, отмахвам, отвеждам гл. попречвам, задържам, осуетявам, парирам гл. забърквам, отбивам от правия път гл. отвличам вниманието, разсейвам …   Български синонимен речник

  • въртя — гл. завъртвам, превъртам, навъртвам, движа, направлявам, управлявам гл. протакам, бавя, отлагам, отклонявам гл. изопачавам, извъртвам, преиначавам, изменям, извивам, изкривявам, лавирам, мамя, разигравам, разкарвам гл. занасям, лъжа, заблуждавам… …   Български синонимен речник

  • отвличам вниманието — словосъч. отклонявам вниманието, разсейвам, залисвам, отклонявам …   Български синонимен речник

  • варирам — гл. меня се, изменявам се, променям се, видоизменям се, трансформирам се, отклонявам се, колебая се гл. движа се, не съм постоянен гл. меня, променям, видоизменям, изменям, разнообразявам …   Български синонимен речник

  • възвивам се — гл. обръщам се, извръщам се, възвръщам се, давам гръб, завъртам се, врътвам се, връцвам се, завивам се, криввам, правя завой, отклонявам се, закривявам …   Български синонимен речник

  • възпрепятствувам — гл. препятствувам, преча, попречвам, възпирам, спирам, задържам, спъвам, препречвам, осуетявам, парализирам, забавям гл. въздържам, обуздавам, отклонявам гл. преча на, затруднявам гл. разстройвам, разочаровам …   Български синонимен речник

  • вървя по крив път — словосъч. отклонявам се, отделям се, отстранявам се словосъч. нарушавам, престъпвам словосъч. изпортвам се …   Български синонимен речник

  • греша — гл. бъркам, обърквам, сгрешавам, правя грешка, провинявам се, прегрешавам, заблуждавам се, отклонявам се, съм на крив път, имам грешка, посбърквам, не съм прав, сбъркал съм, виновен съм …   Български синонимен речник

  • движа се — гл. бягам, тичам гл. варирам, колебая се, меня се, не съм постоянен гл. вървя, в движение съм, работя, в действие съм гл. насочвам се, държа курс, завивам, свивам, отклонявам се, отбивам се гл. нося се, плувам, плъзгам се …   Български синонимен речник

  • дезертирам — гл. отклонявам се, отлъчвам се, бягам, избягвам, клинча, изклинчвам гл. отдръпвам се, оттеглям се, изоставям, отстъпвам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”